Link nhận Spin và thưởng vàng miễn phí game Island King - cập nhật 23/04/2024

Island King là game giải trí cho phép người chơi làm chủ một hòn đảo và nhiệm vụ của bạn là xây dựng cũng như phát triển hòn đảo của mình ngày càng lớn mạnh để ngăn chặn kẻ thù tấn công đồng thời cướp phá những hòn đảo khác, mở rộng lãnh thổ.

Island King cho Android

Island King cho iOS

Island King cho PC

Tương tự như Coin Master, Pet Master hay Pirate Kings, Island King cũng là trò chơi quay Spin để nhận vàng và những phần thưởng giá trị khác để game thủ có thể tích lũy của cải.

Hàng ngày, GameVui sẽ liên tục cập nhật link Spin Island King miễn phí mới nhất để bạn có thể nhận mà không cần tìm kiếm. Mời các bạn tham khảo.

Link nhận thưởng Spin Island King cập nhật mới nhất:

NgàyPhần thưởngLink
22/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
22/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
22/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
20/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
20/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
20/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
18/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
18/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
18/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
17/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
17/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
17/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
16/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
16/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
16/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
15/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
15/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
15/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
14/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
14/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
14/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
13/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
13/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
13/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
12/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
12/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
12/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
10/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
10/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
10/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
09/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
09/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
09/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
08/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
08/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
08/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
07/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
07/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
07/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
06/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
06/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
06/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
05/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
05/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
05/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
04/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
04/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
04/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
03/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
03/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
03/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
02/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
02/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
02/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
01/04/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
01/04/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
01/04/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
31/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
31/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
31/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
30/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
30/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
30/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
29/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
29/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
29/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
28/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
28/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
28/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
27/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
27/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
27/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
26/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
26/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
26/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
24/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
24/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
24/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
23/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
23/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
23/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
22/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
22/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
22/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
21/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
21/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
21/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
20/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
20/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
20/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
19/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
19/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
19/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
18/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
18/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
18/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
17/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
17/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
17/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
16/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
16/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
16/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
15/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
15/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
15/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
14/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
14/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
14/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
13/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
13/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
13/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
12/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
12/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
12/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
11/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
11/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
11/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
10/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
10/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
10/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
09/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
09/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
09/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
08/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
08/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
08/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
07/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
07/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
07/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
06/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
06/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
06/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
05/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
05/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
05/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
04/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
04/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
04/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
03/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
03/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
03/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
02/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
02/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
02/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
01/03/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
01/03/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
01/03/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
29/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
29/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
29/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
28/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
28/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
28/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
27/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
27/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
27/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
26/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
26/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
26/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
25/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
25/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
25/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
24/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
24/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
24/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
23/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
23/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
23/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
22/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
22/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
22/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
21/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
21/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
21/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
20/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
20/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
20/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
19/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
19/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
19/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
18/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
18/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
18/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
17/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
17/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
17/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
16/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
16/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
16/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
15/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
15/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
15/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
14/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
14/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
14/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
13/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
13/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
13/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
12/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
12/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
12/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
11/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
11/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
11/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
10/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
10/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
10/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
09/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
09/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
09/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
08/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
08/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
08/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
07/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
07/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
07/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
06/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
06/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
06/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
05/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
05/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
05/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
04/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
04/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
04/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
03/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
03/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
03/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
02/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
02/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
02/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
01/02/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
01/02/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
01/02/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
31/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
31/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
31/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
30/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
30/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
30/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
29/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
29/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
29/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
28/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
28/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
28/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
27/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
27/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
27/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
26/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
26/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
26/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
25/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
25/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
25/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
24/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
24/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
24/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
23/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
23/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
23/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
22/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
22/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
22/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
21/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
21/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
21/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
20/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
20/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
20/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
19/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
19/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
19/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
18/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
18/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
18/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
17/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
17/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
17/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
16/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
16/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
16/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
15/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
15/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
15/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
14/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
14/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
14/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
13/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
13/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
13/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
12/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
12/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
12/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
11/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
11/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
11/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
10/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
10/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
10/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
09/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
09/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
09/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
08/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
08/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
08/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
07/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
07/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
07/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
06/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
06/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
06/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
05/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
05/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
05/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
04/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
04/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
04/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
03/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
03/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
03/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
02/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
02/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
02/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
01/01/2024Island King Spins or Coins 03Nhận
01/01/2024Island King Spins or Coins 02Nhận
01/01/2024Island King Spins or Coins 01Nhận
31/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
31/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
31/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
30/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
30/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
30/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
29/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
29/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
29/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
28/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
28/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
28/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
27/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
27/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
27/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
26/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
26/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
26/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
25/12/2023Island King Spins or Coins 04Nhận
25/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
25/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
25/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
24/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
24/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
24/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
23/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
23/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
23/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
22/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
22/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
22/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
21/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
21/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
21/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
20/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
20/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
20/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
19/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
19/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
18/12/2023Island King Spins or Coins 04Nhận
18/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
18/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
18/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
17/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
17/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
17/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
16/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
16/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
16/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
15/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
15/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
15/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
14/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
14/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
14/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
13/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
13/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
13/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
12/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
12/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
12/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
11/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
11/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
11/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
10/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
10/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
10/12/2023Island King Spins or Coins 03Nhận
09/12/2023Island King Spins or Coins 01Nhận
09/12/2023Island King Spins or Coins 02Nhận
09/12/2023Island King Spins or Coins 03
08/12/2023Island King Spins or Coins 01
08/12/2023Island King Spins or Coins 02
07/12/2023Island King Spins or Coins 01
07/12/2023Island King Spins or Coins 02
07/12/2023Island King Spins or Coins 03
06/12/2023Island King Spins or Coins 01
05/12/2023Island King Spins or Coins 01
05/12/2023Island King Spins or Coins 02
05/12/2023Island King Spins or Coins 03
04/12/2023Island King Spins or Coins 01
04/12/2023Island King Spins or Coins 02
04/12/2023Island King Spins or Coins 03
03/12/2023Island King Spins or Coins 01
03/12/2023Island King Spins or Coins 02
03/12/2023Island King Spins or Coins 03
02/12/2023Island King Spins or Coins 01
02/12/2023Island King Spins or Coins 02
02/12/2023Island King Spins or Coins 03
01/12/2023Island King Spins or Coins 01
01/12/2023Island King Spins or Coins 02
01/12/2023Island King Spins or Coins 03

Làm thế nào để nhận phần thưởng từ link Spin Island King?

Spin Island King

Để thu thập phần thưởng từ link Spin Island King, trước tiên hãy click vào link đó và mở nó. Tiếp theo, liên kết sẽ mở ứng dụng trò chơi và thả rương phần thưởng ra màn hình. Rương phần thưởng này sẽ tự động mở ra và trao phần thưởng cho bạn trong trò chơi.

Một số cách khác nhận Spin và vàng miễn phí Island King

Link thưởng hàng ngày

Bằng cách theo dõi các trang mạng xã hội của Island King, bạn có thể nhận được liên kết phần thưởng hàng ngày và cơ hội giành được nhiều phần thưởng hơn bằng cách tham gia các cuộc thi trên trang.

Kết nối với tài khoản Facebook

Đầu tiên, bạn chơi Island King bằng tài khoản khách, sau đó hãy kết nối với tài khoản Facebook của mình để nhận 30 Spins và 1 triệu Vàng miễn phí trong trò chơi.

Hoàn thành bộ thẻ

Mỗi bộ thẻ đầy đủ sẽ mang lại giải thưởng lớn, bao gồm vòng quay, vàng, kim cương và nhiều vật phẩm khác.

Mời bạn bè

Tính năng này, bạn có thể sử dụng sau khi kết nối trò chơi của mình với tài khoản Facebook của mình. Tiếp theo, bạn có thể gửi liên kết trò chơi tới bạn bè và nhận phần thưởng khi bạn bè nhận lời chơi Island King.

Hoàn thành cấp độ

Đối với mỗi lần hoàn thành cấp độ, bạn sẽ nhận được một rương thưởng. Rương này bao gồm vòng quay, tiền vàng, thẻ hoặc nhiều vật phẩm khác.

Xem video quảng cáo 

Spin Island King

Trong màn hình Build Island của trò chơi, bạn sẽ tìm thấy biểu tượng quay Spin có tiêu đề Free ở bên trái. Tùy chọn này mở lên popup Lucky Draw, đây là nơi mà bạn có thể Xem video quảng cáo và nhận Spin hoặc vàng miễn phí

Hồi lại Spin hàng giờ

Tính năng này khả dụng khi bạn có số vòng quay thấp. Tính năng hồi lại Spin mang lại 6 Spin miễn phí mỗi giờ. Bạn có thể thấy thời gian hồi còn lại bên dưới nút xoay.

Khuyến mại miễn phí

Có nhiều khuyến mại khác nhau có sẵn trong trò chơi. Chúng được liệt kê theo chiều dọc ở phía bên trái của màn hình. Các chương trình khuyến mãi này bao gồm một chuỗi ưu đãi được mở khóa lần lượt. Trong chuỗi ưu đãi, có một số ưu đãi Spin miễn phí mà bạn có thể nhận.

Spin Tribe

Tính năng Tribe được mở khóa sau khi hoàn thành cấp độ 6. Có các sự kiện, giải đấu, trò chuyện và nhiều lợi ích khác với Tribe. Bạn có thể yêu cầu các Spin miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định trong Tribe và nhận được 10 Spin

Thứ Ba, 23/04/2024 08:14
4,415 👨 10.989