Link nhận spin Piggy Go ngày 06/12/2022

Ngoài việc nhập code Piggy Go để nhận thưởng miễn phí, game thủ có thể nhận link spin Piggy Go. Tuy phần thưởng không lớn bằng code Piggy Go nhưng spin Piggy Go lại xuất hiện đều đặn hàng ngày. Để nhận link Piggy Go, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của GameVui.

Piggy Go cho Android

Piggy Go cho iOS

Giả lập Piggy Go cho PC

Danh sách link spin Piggy Go

NgàyPhần thưởngLink
04/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/12/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/11/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/10/202210 Dice Plus Gold Coins Nhận
12/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/10/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/09/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/09/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/09/202230 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/09/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/09/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/09/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
23/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
22/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
21/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
20/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
19/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
18/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
17/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
16/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
15/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
14/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
13/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/08/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/08/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/8/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/8/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
31/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
30/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
29/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
28/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
27/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
26/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
25/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
24/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
12/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
11/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
10/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
09/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
08/07/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/07/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
07/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/07/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
06/07/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
05/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
04/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
03/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
02/7/202230 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/7/202220 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận
01/7/202210 Dice Plus Gold CoinsNhận

Cách nhận thêm spin Piggy Go

Nhận thêm spin Piggy Go bằng vòng quay miễn phí

Vòng quay miễn phí

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Vòng quay miễn phí ở góc dưới bên trái màn hình chơi game. Để quay được vòng quay này, người chơi sẽ cần xem một video quảng cáo. Những phần thưởng mà bạn có cơ hội nhận được là lượt xúc xắc, tiền vàng, exp và loa lớn.

Nhận thêm spin Piggy Go bằng mời bạn bè chơi game

Mời bạn bè

Để nhận 100 xúc xắc, bạn hãy chọn mục Mời bạn bè ngoài màn hình rồi tiến hành gửi lời mời chơi Piggy Go tới bạn bè qua Facebook hoặc Messenger.

Nhưng để nhận được 100 xúc xắc, người được mời đó phải tải Piggy Go về và chơi bằng tài khoản Facebook hoặc Messenger được mời.

Thứ Hai, 05/12/2022 08:16
4,117 👨 24.381
Xem thêm: Piggy GO
0 Bình luận
Sắp xếp theo