Tổng hợp code Anime Last Stand Update mới nhất tháng 7/2024

Anime Last Stand là game Roblox phòng thủ tháp kiểu cổ điển được lấy cảm hứng từ Anime, nơi mà người chơi sẽ bố trí các vị trí phòng thủ để chống lại các đợt tấn công của quân địch. Tất cả các nhân vật đều được bước ra từ nhiều bộ Anime khác nhau.

Link Roblox Anime Last Stand

Code Anime Last Stand mang lại những phần thưởng như Emeralds và Gems, đây là 2 loai tiền trong game giúp cho game thủ mua các tòa tháp mới hoặc nâng cấp các tòa tháp cũ.

Danh sách Anime Last Stand codes mới nhất

CodePhần thưởngThời hạn
GODLIES
 • 25 Rerolls
Còn hạn
WORLD2ISOUT
 • 25 Rerolls
Còn hạn
BLEACH
 • 15 Rerolls
Còn hạn
TYFORSUPPORT
 • 50 Rerolls
Còn hạn
FIREFORCE
 • 10 Rerolls
Còn hạn
200KLIKES
 • 20 Rerolls
Còn hạn
FreeBossBKK!
 • 50 Rerolls
Còn hạn
DragonsL?
 • 7 Rerolls
 • 150 Emeralds
Còn hạn
HuntersW?
 • 250 Emeralds
Còn hạn
NewEraComing
 • 25 Rerolls
Còn hạn
TY180KLIKES
 • 7 Rerolls
 • 150 Emeralds
 • 250 Shells
Còn hạn
TY180KFAVS
 • 250 Emeralds
Còn hạn
DragonVSHunters
 • 5 Rerolls
Còn hạn
RobloxBrokeUs!
 • 5 Perfect Stat Cubes
 • 30 Rerolls
 • 3 Mythic Shards
 • 20 Shinobi Tokens
Còn hạn
SUMMERPART2
 • 7 Rerolls
 • 150 Emeralds
 • 250 Shells
Còn hạn
THEWORLDSHALLKNOWPAIN!
 • 10 Rerolls
Còn hạn
Sorry4ShutdownAgain!!
 • 5 Rerolls
 • 100 Emeralds
 • 50 Shells
Còn hạn
Sorry4Shutdown!!
 • 5 Rerolls
 • 100 Emeralds
 • 50 Shells
Còn hạn
QUESTRESET
 • 5 Rerolls
Còn hạn
MoreCodes!!
 • 250 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
CID!
 • 100 Emeralds
 • 100 Shells
 • 5 Rerolls
Còn hạn
Summer2024!
 • 250 Emeralds
Còn hạn
SECRETCODE???
 • 5 Rerolls
Còn hạn
BERSERK!
 • 250 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
ALSISBACK!
 • 500 Emeralds
Còn hạn
FREESHARDS
 • Mythic Shard
Còn hạn
AFKCAPSULEYAY
 • 300 Emeralds
Còn hạn
FollowBoss
 • 300 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
170kFavorites
 • 500 Gems
Còn hạn
170kLikes
 • 5 Rerolls
Còn hạn
DemonPortals!!
 • 5 Rerolls
Còn hạn
PatchUpdate!!
 • 750 Emeralds
Còn hạn
SorryForShutdown!!
 • 10 Rerolls
Còn hạn
UpdateRerolls!!
 • 30 Spins
Còn hạn
Sorry4Delay!
 • 30 Spins
Còn hạn
ChooChoo
 • 1000 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
SUMMERSOON!?
 • 750 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
QOLSprinkleUPD
 • 500 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
PARTTWOUPD!?
 • 750 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
QuickFixies
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
SOLOPARTTWO?!
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
QuickRestart!
 • 1250 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
ALSREVAMPSOON?
 • 750 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
SOLOPART2SOON?!
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
QOLUpdate2!
 • 500 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
NEWUPD?!
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
Part1UPD!
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
HBDCaleB2024
 • 1000 Emeralds
 • 15 Rerolls
Còn hạn
SOLOLEVELING!
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
X7Weekend!
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
ConverterFix?!
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
REDGATE?!
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
QOLUPD!
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
SOLOPREPARING!
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
BannerFix!?!
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
BannerFixed?
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
BugFixesTeehee
 • 1k Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
CaleBTheHero
 • 500 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
OPMUpdate
 • 500 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
DelayedUpdate
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
AdmiralsUPD
 • 750 Emeralds
Còn hạn
BossStudio1stUpd
 • 1000 Emeralds
 • 5 Rerolls
Còn hạn
AriseWakeyWakey
 • 15 Rerolls
Còn hạn
BossStudiosTakeover!
 • 1500 Emeralds
 • 15 Rerolls
 • 15 Spirit Shards
Còn hạn
ToTheFuture!!
 • 1500 Emeralds
 • 15 Rerolls
 • 15 Spirit Shards
Còn hạn
EraOfTheAdmirals
 • 1000 Emeralds
Còn hạn
TorSavedALS
 • 750 Emeralds
 • 10 Rerolls
 • 10 Spirit Shards
Còn hạn
Update5!
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
LongMaitenanceLimitedCode
 • 15 Rerolls
Còn hạn
CongratsMrBeast1Billion
 • Mr. Beast Unit
Còn hạn
HappyEaster
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
SubToBlamSpotonYoutubeForShenron
Còn hạn
ShenronFixImSorry
 • 1.5k Emeralds
 • 15 Rerolls
Còn hạn
GlitchFix
 • 750 Emeralds
 • 10 Spirit Shards
Còn hạn
TheGoat
 • A Unit
Còn hạn
Goodbye Mash
 • 500 Emeralds
Còn hạn
FUSIONEVOLUTION
 • 20 Spirit Shards
Còn hạn
UPDATE 4
 • 1000 Emeralds
 • 15 Rerolls
Còn hạn
Sub2MayyjeeeOrCodeWontWork
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2Noclypso176k
 • 150 Emeralds
 • 3 Rerolls
Còn hạn
D1SGUISED
 • 150 Emeralds
Còn hạn
NeelsTV
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2BmGTormenter117onYT
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2ZerozKinger1MilSubs
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2KingLuffy
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2Shock
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2CodeNex77k
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Update4HYPE!
 • 10 Rerolls
Còn hạn
2xMeshChance
 • 7 Rerolls
Còn hạn
EnjoyTheQuestReset!
 • 1000 Emeralds
 • Quest Reset
Còn hạn
2xDropsUpdateSOONHype!
 • 10 Rerolls
Còn hạn
500kMembersLETSGOO
 • 1500 Emeralds
 • 14 Rerolls
Còn hạn
400kMembersLETSGOO
 • 1500 Emeralds
 • 12 Rerolls
Còn hạn
Sub2Shock
 • 150 Emeralds
Còn hạn
BlamsQuestBugCodeMustBeSubbedToWork
Còn hạn
GrindRerollsFromChallenges!
 • 1000 Emeralds
Còn hạn
ONEHUNDREDMILLION
 • Bobak Exotic
Còn hạn
BLAMSPOTBUGFIXCODEMUSTBESUBBEDTOWORK!
 • 10 Rerolls
 • Reset Trees
Còn hạn
Sub2MayyJeeeOrCodeWontWork
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2Noclypso176k
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2ZerozKinger1MilSubs
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Sub2KingLuffy
 • 150 Emeralds
Còn hạn
Update3
 • 1000 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
Glitched
 • 5 Rerolls
Còn hạn
Blams100kLikesCode
Còn hạn
BlamSpotsOP75MillVisitCodeMustBeSubbedToWork

Còn hạn
Blams100kFavoritesCode
Còn hạn
BackupMinatoMustBeSubbedtoTorToWork
Còn hạn
PortalBugFixes
 • 350 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
TORMENTER10KSUBSLETSGOOOOOOO
Còn hạn
ALSUpdate2YutaHype
 • 350 Emeralds
 • 10 Rerolls
Còn hạn
BlamsSecretMiniUpdateMustBeSubbedToWork
Còn hạn
BigUpdateWednesday
 • 15 Rerolls
Còn hạn
HanminloveSecretCodeMustBeSubbedToWork
Còn hạn
SkillTreeRestALPHAReportAnyBugs
Còn hạn
ThankYouSoMuch45mVisits
Còn hạn
BlamSpoyYTSecretUnitCodeMustBeSubbedToWork
Còn hạn
BlamSecretValentinesCode
 • 10 Rerolls
 • 690 Gems
Còn hạn
ULTIMATEGOJO
 • 10 Rerolls
Còn hạn
TyFor25mVisitsOMG!
 • 1500 Gems
Còn hạn
200kMembersINSANE!
 • 1500 Gems
Còn hạn
50ThousandsFavorites!!!
 • 750 Gems
Còn hạn
UPDATE1HYPE!
 • 500 Gems
Còn hạn
NeelsTV
 • 250 Emeralds
Còn hạn
D1SGUISED
 • 250 Emeralds
Còn hạn
Fixes
 • 25 Rerolls
 • 250 Gems
Hết hạn
Shutdown
 • 500 Gems
Hết hạn
Sub2HotSauceHan
 • Kohan (Drip) Unit
Hết hạn
ToadBoi120k
 • Gogata Unit
Hết hạn
BUFF
 • 250 Emeralds
Hết hạn
TyFor10kFavREAL
 • 500 Emeralds
Hết hạn
TyFor1mVisitsPart2
 • 2,500 Emeralds
 • 25 Rerolls
Hết hạn
TyFor1mVisitsPart1
 • 1,500 Emeralds
Hết hạn
YammoRework
 • 250 Emeralds
Hết hạn
Sub2Blamspot524k
 • 250 Emeralds
Hết hạn
Sub2BmGTormenter117onYT
 • Free Rewards
Hết hạn
Sub2CodeNex77k
 • Free Rewards
Hết hạn
SorryForDelay
 • 500 Gems
Hết hạn
RELEASE
 • 1,000 Gems
Hết hạn
FinalDelay
 • 300 Gems
Hết hạn

Cách nhập và redeem Anime Last Stand code

Bước 1: Trước tiên, bạn hãy mở trò chơi Roblox Anime Last Stand lên và đăng nhập tài khoản của mình. Tại giao diện chính, hãy nhấn vào mục Codes ở bên trái màn hình

Nhấn Codes

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy tiến hành nhập lần lượt từng code ở trên vào ô trống rồi ấn Redeem để đổi code

Nhập code

Bước 3: Nếu code còn thời hạn thì trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo Successfully claim code

Successfully claim code

Bước 4: Nếu code đã hết thời hạn thì trên màn hình sẽ hiển thị thông báo Code is claimed/doesn't exist!

Code is claimed/doesn't exist

Cách nhận thêm Anime Last Stand Roblox code

Để nhận Roblox Anime Last Stand codes mới nhất, hãy theo dõi nhà phát triển trên trang X (Twitter) của họ là @Shockz_Dev và tham gia máy chủ Anime Last Stand Discord. Bên cạnh đó, bạn hãy đánh dấu trang này lại và kiểm tra thường xuyên, chúng tôi sẽ cập nhật code mới liên tục, bạn sẽ không cần tự mình tìm kiếm chùng.

Tại sao code Anime Last Stand Wiki của tôi không hoạt động?

Nguyên nhân chính khiến code có thể không hoạt động thường là do lỗi nhập của người dùng. Nhiều game Roblox, bao gồm cả trò chơi này, phân biệt chữ hoa, chữ thường khi nhập code. Để đảm bảo độ chính xác, bạn nên sao chép trực tiếp từ danh sách trên.

Còn nếu bạn vẫn không đổi được code thì code đó có thể đã hết hạn hoặc bạn đã đổi trước đó, mỗi code chỉ có thể đổi được 1 lần.

Những cách khác để nhận phần thưởng miễn phí trong Anime Last Stand

Để nhận phần thưởng miễn phí trong Anime Last Stand Roblox, hãy nhớ đăng nhập hàng ngày. Bạn sẽ nhận được số lượng Emeralds ngày càng tăng mỗi khi đăng nhập lại. Do đó, việc đăng nhập đều đặn sẽ mang lại rất nhiều phần thưởng. Ngoài ra, hãy kiểm tra máy chủ Anime Last Stand Discord để không bỏ lỡ bất kỳ quà tặng tiềm năng nào.

Anime Last Stand là game gì?

Gameplay của Anime Last Stand chủ yếu xoay quanh việc bố trí các điểm phòng thủ cũng như nâng cấp các tháp nhân vật Anime của bạn để chống lại những đợt tấn công của kẻ thù. Trước mỗi đợt tấn công đó, bạn cần sử dụng tài nguyên của mình một cách khôn ngoan để củng cố căn cứ của mình, đưa ra quyết định nên nâng cấp hay xây tháp mới.

Thông tin cơ bản về Anime Last Stand

 • 6 tướng mới
 • 6 tướng Secret mới từ Star Mansion 6!
 • Chế độ câu chuyện và chế độ vô tận
 • COSMETICS mới!
 • TRAIT AURAS mới!
 • Glitched Trait mới
Thứ Hai, 22/07/2024 09:16
4,513 👨 49.225
0 Bình luận
Sắp xếp theo