Cập nhật thông tin về tất cả các gói cước 4G Mobiphone

Thông tin chi tiết về giá cước, dung lượng data, cú pháp đăng ký và thời hạn sử dụng

Trong các bài viết trước, Game vui đã gửi tới các bạn những gói cước 4G của 2 nhà mạng ViettelVinaphone. Hôm nay, Game vui xin giới thiệu tiếp những gói cước 4G của mạng Mobiphone. Mời các bạn tham khảo.

Cú pháp chung đăng ký 4G của Mobiphone

MO [Tên-gói] gửi 9084

Trong đó

 • MO: Mở gói cước
 • Tên-gói: Tên gói cước mà bạn muốn đăng ký
 • 9084: Tổng đài đăng ký 4G miễn phí của Mobiphone

Các gói cước 4G Mobifone được đăng ký nhiều nhất

Gói HD70

 • Giá cước: 70.000đ
 • Dung lượng: 3.8 GB
 • Cú pháp: MO HD70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Dung lượng: 5.5 GB
 • Cú pháp: MO HD90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói D90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Dung lượng: 30GB (1GB/ngày)
 • Cú pháp: MO D90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói C120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Dung lượng: 120GB (4GB/ngày)
 • Nội mạng: Gọi không giới hạn
 • Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút
 • Cú pháp: MO C120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Các gói cước 4G MobiFone theo ngày

Gói D15

 • Giá cước: 15.000đ
 • Dung lượng: 3 GB
 • Cú pháp: ON D15 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 3 ngày

Gói D30

 • Giá cước: 30.000đ
 • Dung lượng: 7 GB
 • Cú pháp: ON D30 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày

Các gói cước 4G MobiFone theo tháng

Gói HD70

 • Giá cước: 70.000đ
 • Dung lượng: 3.8 GB
 • Cú pháp: MO HD70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Dung lượng: 5.5 GB
 • Cú pháp: MO HD90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Dung lượng: 8.8 GB
 • Cú pháp: MO HD200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Dung lượng: 16.5 GB
 • Cú pháp: MO HD200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD300

 • Giá cước: 300.000đ
 • Dung lượng: 33 GB
 • Cú pháp: MO HD300 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD400

 • Giá cước: 400.000đ
 • Dung lượng: 44 GB
 • Cú pháp: MO HD400 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HD500

 • Giá cước: 500.000đ
 • Dung lượng: 55 GB
 • Cú pháp: MO HD500 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Các gói cước 4G Mobifone Data Plus ưu đãi 3 trong 1 gọi, sms, data

Gói HDP70

 • Giá cước: 70.000
 • Dung lượng: 2 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 70 phút
 • Cú pháp: MO HDP70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HDP100

 • Giá cước: 100.000
 • Dung lượng: 3 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 100 phút
 • Cú pháp: MO HDP100 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HDP120

 • Giá cước: 120.000
 • Dung lượng: 4 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 120 phút
 • Cú pháp: MO HDP120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HDP200

 • Giá cước: 200.000
 • Dung lượng: 6.5 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 200 phút
 • Cú pháp: MO HDP200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HDP300

 • Giá cước: 300.000
 • Dung lượng: 10 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 300 phút
 • Cú pháp: MO HDP300 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói HDP600

 • Giá cước: 600.000
 • Dung lượng: 20 GB
 • Nội mạng: Miễn phí 600 phút
 • Cú pháp: MO HDP600 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Các gói cước 4G Mobifone khuyến mãi về data, phút gọi, SMS

Gói C120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
 • Miễn phí 50 phút gọi liên mạng trong nước
 • Cú pháp: MO C120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói C190

 • Giá cước: 190.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 100 phút gọi ngoại mạng
 • Cú pháp: MO C190 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói C290

 • Giá cước: 290.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Tặng thêm 200 phút gọi ngoại mạng
 • Cú pháp: MO C290 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói C390

 • Giá cước: 390.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng
 • Cú pháp: MO C390 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói C490

 • Giá cước: 490.000đ
 • Dung lượng: 2GB/ ngày
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • Miễn phí 400 phút gọi ngoại mạng
 • Cú pháp: MO C490 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói CB5

 • Giá cước: 50.000đ
 • Dung lượng: 5GB
 • Miễn phí 500 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
 • Cú pháp: MO CB5 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói CB3

 • Giá cước: 30.000đ
 • Dung lượng: 2,3 GB
 • Miễn phí 300 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 30 phút gọi liên mạng trong nước.
 • Cú pháp: MO CB3 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Các gói cước 4G Mobifone chu kỳ dài 3 tháng/ 6 tháng/ 12 tháng

Gói 3HD70

 • Giá cước: 210.000đ
 • Dung lượng: 4GB/tháng
 • Cú pháp: MO 3HD70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 3 tháng

Gói 6HD70

 • Giá cước: 350.000đ
 • Dung lượng: 4,8GB/tháng
 • Cú pháp: MO 6HD70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 6 tháng

Gói 6HD90

 • Giá cước: 450.000đ
 • Dung lượng: 7GB/tháng
 • Cú pháp: MO 6HD90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 6 tháng

Gói 6HD120

 • Giá cước: 600.000đ
 • Dung lượng: 12GB/tháng
 • Cú pháp: MO 6HD120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 6 tháng

Gói 6HD200

 • Giá cước: 1.000.000đ
 • Dung lượng: 22GB/tháng
 • Cú pháp: MO 6HD200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 6 tháng

Gói 6HD300

 • Giá cước: 1.500.000đ
 • Dung lượng: 36GB/tháng
 • Cú pháp: MO 6HD300 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 6 tháng

Gói 12HD70

 • Giá cước: 500.000đ
 • Dung lượng: 5GB/tháng
 • Cú pháp: MO 12HD70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 12HD90

 • Giá cước: 900.000đ
 • Dung lượng: 7GB/tháng
 • Cú pháp: MO 12HD90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 12HD120

 • Giá cước: 1.200.000đ
 • Dung lượng: 12GB/tháng
 • Cú pháp: MO 12HD120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 12 tháng

Gói 12HD200

 • Giá cước: 2.000.000đ
 • Dung lượng: 22GB/tháng
 • Cú pháp: MO 12HD200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 12 tháng

Các gói cước 4G Mobifone cho Fast Connect (chuyên về data)

Gói F70

 • Giá cước: 70.000đ
 • Dung lượng: 7 GB
 • Cú pháp: MO F70 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói F90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Dung lượng: 9 GB
 • Cú pháp: MO F90 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói F120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Dung lượng: 12 GB
 • Cú pháp: MO F120 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói F200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Dung lượng: 20 GB
 • Cú pháp: MO F200 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói F300

 • Giá cước: 300.000đ
 • Dung lượng: 30 GB
 • Cú pháp: MO F300 gửi 9084
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Lưu ý

 • Nếu muốn kiểm tra dung lượng data 4G, bạn hãy soạn KT DATA gửi 999 (200đ/tin nhắn)
 • Nếu muốn kiểm tra tên gói cước 4G đang sử dụng, bạn hãy soạn KT ALL gửi 999
 • Nếu muốn hủy tính năng tự động gia hạn của gói cước 4G, bạn hãy soạn KGH Tên-gói gửi 999
 • Nếu muốn gia hạn sớm gói cước 4G, bạn hãy soạn GH Tên-gói gửi 999
 • Nếu muốn hủy gói cước 4G đang sử dụng, bạn hãy soạn HUY Tên-gói gửi 999
Thứ Tư, 23/09/2020 11:14
31 👨 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo