Game Vua Arthur 2

Cài đặt Flash Player!

Tải trình duyệt Cốc Cốc hoặc Cài đặt Google Chrome mới nhất để chơi game này

Trò chơi Vua Arthur 2 - game Vua Arthur 2

Vào thời gian này Vua Arthur đã già nhưng nhiệt huyết của ông không giảm đi mà cong tăng lên rất nhiều. Ông muốn mở mang bờ cõi, muốn chiến đấu với những người thật mạnh, những đội quân hùng dũng. Bạn có muốn một lần nữa làm quân sư cho Vua Arthur không?

Dùng chơi game

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.363 Lượt
  • Tương đối hay 147 Lượt
  • Bình thường 47 Lượt
  • Chẳng hay 36 Lượt
  • Dở quá 207 Lượt
Trung bình: 4,3 1800
Vua Arthur 2

Game Vua Arthur 2 đã có 14.422 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 19/09/2009.

Switch to English
Cộng đồng GameVui trên Facebook

Bình luận game Vua Arthur 2