Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer

Cài đặt Flash Player!

Tải trình duyệt Cốc Cốc hoặc Cài đặt Google Chrome mới nhất để chơi game này

Trò chơi Trang trại ngựa Tina - game Trang trai ngua Tina

Gia đình Tina đang sở hữu trang trại ngựa lớn nhất trong thị trấn này và Tina chịu trách nhiệm về mọi thứ! Cô ấy cần đảm bảo rằng toàn bộ số ngựa đều khỏe mạnh, sạch sẽ, điều này đòi hỏi làm việc rất nhiều! Cô ấy cần ai đó giúp đỡ để làm tốt công việc trên trang trại! Bạn có thể giúp không?

Sử dụng  chơi game.

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 195 Lượt
  • Tương đối hay 27 Lượt
  • Bình thường 31 Lượt
  • Chẳng hay 15 Lượt
  • Dở quá 80 Lượt
Trung bình: 3,7 348
Trang trại ngựa Tina

Game Trang trại ngựa Tina - Pony Farmer đã có 39.775 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 07/01/2014.

Switch to English
Cộng đồng GameVui trên Facebook

Bình luận game Trang trại ngựa Tina