Với nhiều thể loại game cần chơi nhanh và sự quan sát kỹ càng như game chém hoa quả, game tìm điểm khác biệt, game tìm đồ vật, game gỡ bom, game săn ảnh... chuyên mục Game Tinh mắt - Nhanh tay sẽ luyện cho bạn cảm giác mắt tốt hơn cũng như phản xạ chuột nhanh nhạy hơn.