Game Tìm đồ 2

Trò chơi Tìm đồ 2 - game Tim do 2

Bạn có giỏi tiếng anh? Đây là một cơ hội cho bạn học hỏi. Hãy và chơi game ngay và tìm các đồ vật trong game yêu cầu.(game khá nặng)

Dùng chơi game

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 890 Lượt
  • Tương đối hay 67 Lượt
  • Bình thường 46 Lượt
  • Chẳng hay 32 Lượt
  • Dở quá 172 Lượt
Trung bình: 4,2 1207
Tìm đồ 2

Game Tìm đồ 2 đã có 60.989 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 05/04/2010.

Cộng đồng GameVui trên Facebook

Bình luận game Tìm đồ 2