Game Tìm đồ 2

Cài đặt Flash Player!

Tải trình duyệt Cốc Cốc hoặc Cài đặt Google Chrome mới nhất để chơi game này

Trò chơi Tìm đồ 2 - game Tim do 2

Bạn có giỏi tiếng anh? Đây là một cơ hội cho bạn học hỏi. Hãy và chơi game ngay và tìm các đồ vật trong game yêu cầu.(game khá nặng)

Dùng chơi game

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 892 Lượt
  • Tương đối hay 67 Lượt
  • Bình thường 47 Lượt
  • Chẳng hay 33 Lượt
  • Dở quá 173 Lượt
Trung bình: 4,2 1212
Tìm đồ 2

Game Tìm đồ 2 đã có 63.745 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 05/04/2010.

Cộng đồng GameVui trên Facebook

Bình luận game Tìm đồ 2