Game Nhà hàng sóc Bilbo

Trò chơi Nhà hàng sóc Bilbo - game Nha hang soc Bilbo

Chú sóc Bilbo mở nhà hàng bạn giúp sóc quản lí nhà hàng thật tốt nhé. Đây là bản trial nên giới hạn một số cửa bản chính thức phải cài đặt vào máy.

Dùng  chơi game

Đánh giá

  • Ồ! Rất hay 1.470 Lượt
  • Tương đối hay 82 Lượt
  • Bình thường 57 Lượt
  • Chẳng hay 37 Lượt
  • Dở quá 144 Lượt
Trung bình: 4,5 1790
Nhà hàng sóc Bilbo

Game Nhà hàng sóc Bilbo đã có 11.795 lượt chơi.

Được cập nhật ngày 17/10/2009.

Switch to English
Cộng đồng GameVui trên Facebook

Bình luận game Nhà hàng sóc Bilbo