Game IQ là những game có thể dùng để kiểm tra trí thông minh của người chơi, kiểm tra IQ. Game IQ chính là một thể loại game trí tuệ ở mức độ cao, trong game bạn sẽ phải vận dụng IQ liên tục để chiến thắng được trò chơi.