Game thám tử là những game mà bạn phải tận dụng khả năng suy đoán của mình để tìm cách tìm ra lời giải trong game, hoặc đơn giản hơn là bạn sẽ gặp các nhân vật thám tử nổi tiếng như Thám tử Gadget, 3 nữ thám tử, hay thám tử săn ma...