Batman nhân vật siêu anh hùng, chuyên chống lại các băng đảng tội phạm